Lhotecko s.r.o.

O nás
Nabízíme
Odkazy
Kontakt

O nás:

Společnost Lhotecko s.r.o. byla založena 30.6.2005 a zabývá se moderní zemědělskou výrobou. Společnost hospodaří na plochách v nejúrodnější oblasti polabské nížiny v okrese Kolín, které se rozkládají 800 ha zemědělské půdy.

Rostlinná výroba

je zaměřena na pěstování obilovin. Nosnou plodinou je pšenice ozimá, ječmen jarní, oves bezpluchý a triticale, v menší míře pak pšenice jarní a žito ozimé. Dále pěstujeme mák, kukuřici na zeleno i na zrno, cukrovou řepu, krmné plodiny - vojtěšku a traviny pro potřebu živočišné výroby a řepku ozimou pro zpracování ve vlastní lisovně olejů. Semeno řepky se lisuje za studena, olej se dodává k dalšímu zpracování a pokrutiny jsou surovinou pro míchání krmných směsí. Pro uskladnění zrnin máme k dispozici skladovací prostory o celkové kapacitě 13 300 t, z toho 5 skladů o kapacitě 5 000 t s aktivním větráním. Čištění a sušení obilí provádíme na vlastním zařízení. Polní práce zabezpečujeme vlastní moderní zemědělskou technikou, převážně značky John Deer.

Provádíme pěstební a těžební činnost na 85 ha lesních porostů.

Živočišná výroba

se specializuje na chov dojnic, chov prasat a chov krav bez tržní produkce mléka. Dojnice v počtu 1 000 ks jsou volně ustájeny ve 2 velkokapacitních stájích. Chov prasat je umístěn ve 3 samostatných farmách s celkovým počtem 720 ks prasnic.

Chov krav bez tržní produkce mléka je realizován v ekologickém systému na trvalých travních porostech o výměře 2 125 ha.

Produkujeme plemenné býky plemene Charolais a Hereford.

V závlahové nádrži zabezpečujeme chov ryb, převážně kaprů.

Opravy pracovních strojů

ve vlastní dílně provádíme opravy veškeré zemědělské techniky.

Vytvořil: Petr NETUŠIL